1. Home
  2. Docs
  3. Handleiding
  4. 2. Aanmelden deelnemers
  5. 2.1 Aanmeldformulier

2.1 Aanmeldformulier

Op het dashboard staat de link voor het aanmeldformulier van uw kerk. De deelnemers moeten zichzelf aanmelden met dit formulier. Uiteraard kunt u als beheerder ook dit formulier gebruiken om een deelnemer aan te melden (geef dan wel even het wachtwoord door aan deze deelnemer).

Deze link kunt u opnemen op de website van uw kerk, zodat deelnemers zich kunnen aanmelden voor uw bijeenkomsten. Ook zou u deze link kunnen opnemen in een nieuwsbrief (als u gewend bent om die per e-mail naar uw leden te sturen). Of u stuurt zelf een e-mail naar de bij u bekende e-mailadressen om mensen te vragen zich aan te melden voor de bijeenkomsten.

In het aanmeldformulier geven deelnemers hun gegevens en voorkeuren door:

  • Naam: de naam van de deelnemer.
  • E-mailadres: het e-mailadres van de deelnemer.
  • Aantal kerkbezoekers: het aantal bezoekers met wie de deelnemer meestal de diensten bezoekt.
  • Wachtwoord: de deelnemer kiest een eigen wachtwoord.
  • Categorieën: hier kiest de deelnemer voor welke categorieën hij/zij zich wil aanmelden.

Na de inschrijving krijgt de deelnemer een e-mail met het verzoek om het e-mailadres te verifiëren. Let op: een deelnemer is pas ingeschreven nadat het e-mailadres is geverifieerd, dit om spam en ongewenste aanmeldingen te voorkomen.

Nadat de deelnemer in de e-mail op de knop ‘Verifieer E-Mailadres’ heeft geklikt, verschijnt het inlogscherm voor Kerktijd.nl. De deelnemer kan inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord om indien gewenst de eigen gegevens en de voorkeuren te wijzigen of het account te verwijderen. Ook heeft een deelnemer hier de mogelijkheid om zich tijdelijk op ‘inactief’ te zetten, bijvoorbeeld i.v.m. vakantie of quarantaine. Tijdens de inactieve periode ontvangt een deelnemer geen uitnodigingen voor bijeenkomsten.

In het dashboard worden de bijeenkomsten getoond waarvoor de deelnemer is uitgenodigd. Hier kan een deelnemer zich aan- of afmelden voor een bijeenkomst of na een aanmelding het aantal bezoekers wijzigen. Alle mogelijkheden die een deelnemer heeft na het ontvangen van een uitnodigingsmail zijn ook beschikbaar in het dashboard.

Als beheerder van de kerk ziet u de nieuwe aanmeldingen verschijnen in het menu Deelnemers. Als het nodig is kunt u hier ook de gegevens van de deelnemers wijzigen, of eventueel tijdelijk een deelnemer blokkeren. Om een deelnemer te verwijderen klikt u eerst op de betreffende regel en daarna op de knop ‘Deelnemer verwijderen’. Het is echter beter wanneer de deelnemers zelf hun eigen gegevens en voorkeuren wijzigen.

Als beheerder kunt u in het onderdeel Deelnemers ook de status van de deelnemers zien. Let op dat de deelnemers met de status ‘Niet Geverifieerd’ hun emailadres nog moeten verifiëren. Ze worden nu nog niet meegenomen in de uitnodigingen. Als mensen de verificatiemail kwijt zijn kunnen ze inloggen op https://app.kerktijd.nl/login en vervolgens een nieuwe verificatiemail laten versturen.

Ook kunt u als beheerder de status van een deelnemer wijzigen van ‘Niet geverifieerd’ naar ‘Actief’. Doe dat echter alleen als u zeker weet dat het e-mailadres juist is en de uitnodigingen dus naar het juiste e-mailadres worden gestuurd.

Hoe kunnen we je helpen?