Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoekers, transacties en overeenkomsten met Kerktijd.nl, Kerkpad 2, 8071 GG Nunspeet, Nederland.

Doeleinden van gebruik

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Kerktijd.nl vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Kerktijd.nl en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Kerktijd.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van de dienst;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • informatievoorziening omtrent onze producten en diensten.

De communicatie vanuit Kerktijd.nl vindt alleen plaats met de beheerders van de deelnemende kerken en niet met de individuele kerkbezoekers. Ook worden de e-mailadressen van beheerders en kerkbezoekers alleen gebruikt voor de toepassing Kerktijd.nl en niet voor andere (commerciële) activiteiten.

Verwerking persoonsgegevens

Kerktijd.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en gebruikers van het uitnodigingssysteem, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Met abonnees wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld conform de AVG regelgeving.

Als kerk en als kerkbezoeker kunt u ten allen tijde uw gegevens laten wissen. Een geregistreerde deelnemer (kerkbezoeker) kan zelf zijn of haar account volledig verwijderen. Als kerk kunt u op verzoek uw volledige account met alle deelnemers laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Gegevensbeveiliging

Kerktijd.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van het internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via het internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Kerktijd.nl kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact met ons opnemen.